Eyelash Volume Extension Course In Australia (Khoá Học Nối Mi Volume Tại Úc)

Notify me when this product is available:

THỜI GIAN

02,03 March, 2024 Melbourne 08,09 March, 2024 Sydney

Parramatta -Sydney
- 30 emily St, St Albans VIC 3021 Melbourne

ĐỊA ĐIỂM

DIỄN GIẢ: Ha Mee diễn giả trực tiếp

PROFILE HA MEE BEAUTY ACDEMY

HA MEE ( GRAND MASTER EYELASH EXTENSIONS )
CEO NVT Beauty Group CO.,LTD

FOUNDER OF HA MEE BEAUTY ACADEMY
I have 7 years of experience in the eyelash extension training industry and have trained about 2,000 domestic and foreign students.The leading designer of eyelashes in Vietnam, specializing in training leading industry masters in Vietnam, jury of competitions in Vietnam, organizer of annual conferences in Vietnam.
Founder of brand Glamoreyelash , specializes in wholesale and retail production of eyelash extension products (promade fans, premade fans , glue, tweezer.....) at Viet Nam
(NGƯỜI SÁNG LẬP HỌC VIỆN LÀM ĐẸP HÀ MEE)
Tôi có 7 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo nối mi và đã đào tạo khoảng 2.000 học viên trong và ngoài nước. Nhà thiết kế nối mi hàng đầu Việt Nam, chuyên đào tạo thạc sĩ hàng đầu ngành tại Việt Nam, ban giám khảo các cuộc thi tại Việt Nam, tổ chức các hội nghị thường niên tại Việt Nam. Việt Nam.
Nhà sáng lập thương hiệu Glamoreyelash chuyên sản xuất bán buôn bán lẻ các sản phẩm nối mi (quạt promade, quạt premade, keo, nhíp, ...) tại Việt Nam)